SOITA 09 3611 9880, AUTAMME SINUA


Työnantajat

Alkoholismi työpaikalla

Asiakastilaisuudet, pikkujoulut, kokousmatkat, perjantaipullo työviikon päätteeksi. Alkoholin käyttäminen on yhteiskunnassamme osa työelämää. Suurimmalle osalle henkilöstöstä näistä ei koidu minkäänlaisia ongelmia.

Kuitenkin noin 10% alkoholia käyttävistä henkilöistä sairastuu jossain elämänsä vaiheessa päihderiippuvuuteen, joka alkaa erityisesti pitkälle edetessään tuomaan merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia haittoja työelämään.

Alkoholistin epänormaali käyttäytyminen tuo jännitteitä työyhteisöön, mikä vaikuttaa negatiivisesti yrityksen työilmapiiriin. Lisäksi alkoholismi tuo merkittäviä kustannuksia yrityksille poissaolojen ja laskeneen työtehon kautta. Erään kaavan mukaan yritykset voivat laskea päihderiippuvuuden vuosittaisia kustannuksia seuraavasti:

0,10 x henkilöstön määrä x 0,25 x vuotuiset palkkakustannukset

Inhimillisistä ja taloudellisista syistä johtuen on tärkeää, että työnantaja osaa puuttua päihdeongelmiin. Tarvittaessa järjestämme koulutusta päihderiippuvuuden hoidosta ja hoitoonohjauksesta yrityksille ja järjestöille. Ota yhteyttä numeroon 020 155 0000.

 


Alkoholismin tunnistaminen työpaikalla

Työ on yleensä elämän osa-alue, jolla päihderiippuvuuden silmiin- tai nenäänpistävät seuraukset tulevat mukaan varsin myöhään. Monet päihderiippuvaiset kieltävät ongelmansa sanomalla: ”Kyllä minä sentään työni hoidan…” Tämä pitää paikkaansa varsin pitkään. Räikeimmät laiminlyönnit (kuten selkeät juomisesta johtuvat poissaolot) tulevat kuvaan vasta päihderiippuvuuden myöhäisessä vaiheessa. Aikaisemmassa vaiheessa nämä poissaolot verhoillaan tekaistuiksi sairaslomiksi tai ”pekkaspäiviksi”.

Päihderiippuvaisten käyttäytyminen on hyvin kaavamaista. Siksi päihderiippuvuus on mahdollista tunnistaa. Kun seuraavat piirteet ja kehityskulku esiintyy toistuvasti samalla henkilöllä, voidaan päätellä, että hän sairastaa päihderiippuvuutta:

 

Ota yhteyttä

Jos olet huolissasi työntekijäsi tai työkaverisi päihteiden käytöstä tai tarvitsette yritykseenne asiantuntija-apua toimivan päihdeohjelman luomiseksi, ota yhteyttä numeroon 020 155 0000.

Alkoholismin eteneminen työelämässä

Aikainen vaihe

 • Valehtelee myöhästymisistä
 • On yliherkkä vastaanottamaan arvostelua, joka voi olla todellista tai kuviteltua.
 • Valittelee erinäisiä kipuja.
 • Työkaverit valittavat käytöksestä.
 • Poissaolot eivät ole silmiinpistäviä vielä tässä vaiheessa. Saattaa lopettaa työt aikaisemmin, esimerkiksi lounaan jälkeen. Tauot ja ruokailut venyvät.
 • Työpanos alkaa heikentyä, töiden loppuunsaattaminen venyy tai tekee virheitä.

Keskivaihe

 • Esittää epäluotettavia väitteitä, valehtelee
 • Välttelee työnjohtajia, ystäviä ja työkavereita
 • Taloudellisia ongelmia, lainaa rahaa työkavereilta
 • Käy keskimääräistä useammin lääkärin vastaanotolla, yhä useammin sairausoireita
 • Työssä ja työn ulkopuolella tapahtuu toistuvia vahinkoja.
 • Tuntee perusteettomia epäilyjä ja yliherkkyyttä, käyttäytyy kerskailevasti.
 • On huolimaton ja näyttää epäsiistiltä. Kasvot punoittavat usein voimakkaasti.
 • Kotona ongelmia, jotka vaikuttavat työhön (esim. avioeron uhka).
 • Heikentynyt arvostelukyky
 • Päihteiden väärinkäyttö arka puheenaihe
 • Riitajuttuja ja muita vaikeuksia lain kanssa
 • Epänormaalia käyttäytymistä.
 • Toistuvia osittaisia tai kokopäiväisiä poissaoloja erilaisten kipujen ja epätavallisten syiden takia
 • Liioittelee työtulostaan, epäsäännöllinen työtahti.
 • Haisee vanhalle viinalle tai kurkkupastilleille.
 • Näkyviä krapulan oireita
 • ”Juominen häiritsee työtä”

Myöhäinen vaihe

 • Ennakolta arvaamattomia ja ilmoittamattomia poissaoloja
 • Juo salaa työpaikalla
 • Toistuvia sairaalakäyntejä, huomattava fyysinen rapistuminen
 • Lisääntyvät taloudelliset vaikeudet
 • Vakavia perheongelmia, todennäköinen avioero
 • Työssä tehtävät virheet räikeitä
 • ”Työ häiritsee juomista”