Rehapissa on pitkä kokemus onnistuneesta päihdetyöstä

Terapeuttien ammatillisella osaamisella on suuri merkitys Minnesota-mallisessa hoidossa

Ammatillisella osaamisella on suuri merkitys Minnesota-mallisessa hoidossa. Aihetta istahtivat pohtimaan Rehapin hoitokeskuksen perustajajäseniin kuuluva Miska Mikkonen, läheishoidon alulle saattanut Laura Eklund sekä pitkän linjan päihdeterapeutti Esa Yli-Hallilla. Kolmikolla on yhteensä noin 30 vuoden kokemus Minnesota-mallisesta terapiatyöstä sekä omakohtainen toipumiskokemus.

Mitä etua kokemuksesta on?

– Kokemus tuo varmuutta. Kokemuksen myötä pystyy paremmin myötäelämään ja peilaamaan tilannetta, missä juuri hetki sitten hoitoon tullut on, aloittaa Esa.

– Riippumatta henkilön sosioekonomisesta taustasta sairaus on yllättävän samanlainen. Mitä enemmän on kokemusta päihdetyöstä, sitä enemmän tajuaa sitä, että sairauden kuva on hyvin yhtenäinen, vaikka ihmiset ovat erilaisia. Se tuo varmuutta omaan tekemiseen ja hoidossa olevilla on turvallinen olo, kun terapeutti osaa asiansa, jatkaa Esa.

– Reilun vuosikymmenen aikana yli 1500 henkilön kanssa töitä tehneenä on kehittynyt kyky kohdata erilaisia ihmisiä, sanoo Miska. – Hoidon laadusta ja tavoitteista tinkimättä ammatillisen uran alkuvaiheen mustavalkoisuus on kadonnut.

– Kokemuksen myötä on tullut syvällisempi ymmärrys siitä, että vaikka saman asian äärellä ollaankin, jokainen hoidossa oleva päihderiippuvainen tai läheinen on ainutlaatuinen yksilönsä, toteaa Laura.

– Erilaisten ihmisten kanssa pitää osata käyttää erilaisia työkaluja ja lähestyä asiaa eri tulokulmista. Kysehän on hoidossa olevan henkilön toipumisesta eikä työntekijästä. Terapeuttina minun tehtäväni on auttaa ihmistä eteenpäin hänen prosessissaan ja avata hänelle uusia näkökulmia eikä tarjoilla valmiiksi pureskeltuja ratkaisuja, sanoo Laura.

– Erilaisten ihmisten kanssa työskennellessä on noussut itsestään selvyydeksi, että hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä onnistuneen hoidon takaamiseksi, toteaa Miska.

”Kokemuksen myötä on tullut syvällisempi ymmärrys siitä, että vaikka saman asian äärellä ollaankin, jokainen hoidossa oleva päihderiippuvainen tai läheinen on ainutlaatuinen yksilönsä.”

– Tutkimusten mukaan missä tahansa terapiamuodossa hoidossa olevan henkilön ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde on yksi tärkeimmistä hoidon vaikuttavuuden tekijöistä. Monenlaisia tilanteita on tullut vastaan ja varastoon on kertynyt toimivia ratkaisumalleja. Niin kuin kaikessa työssä, matkan varrella kohdatut haasteet ja virheet ovat olleet yhtä opettavaisia kuin onnistumisetkin, kiteyttää Miska.

Rehapissa on tehty Minnesota-mallista päihdehoitoa alusta alkaen. Pitkä kokemus on kertynyt myös päihderiippuvaisten läheisille suunnatusta läheishoidosta.

– Aikanaan, kun olen aloittanut nämä hommat, mielessä oli visio päihderiippuvaisten läheisille kohdennetusta 12-askeleen viitekehyksellä toimivasta hoitokokonaisuudesta. Puhuin tai varmaan jankutin läheishoidosta puolisen vuotta, kunnes Miska soitti yhtenä aamuna ja kertoi saaneensa idean: mitä jos ihan oikeasti aloitettaisiin läheishoito, mainitsee Laura nauraen.

Visio toteutettiin. Rehapin läheishoitoa on nyt tehty 8 vuoden ajan. Samat tekijät, jotka olivat sitä luomassa ja ideoimassa, ovat edelleen mukana sitä tekemässä.

– Terapeuttisten ajokilometrien myötä ammattitaito kasvaa koko ajan. Se avaa uusia ulottuvuuksia kokea onnistumisia työssä. Itselle on ainakin käynyt niin, että vuodet ovat vain lisänneet poltetta ja lujittaneet kiinnostusta ihmisten kanssa työskentelyyn, kertoo Laura.

”Erilaisten ihmisten kanssa pitää osata käyttää erilaisia työkaluja ja lähestyä asiaa eri tulokulmista. Kysehän on hoidossa olevan henkilön toipumisesta eikä työntekijästä. Terapeuttina minun tehtäväni on auttaa ihmistä eteenpäin hänen prosessissaan ja avata hänelle uusia näkökulmia eikä tarjoilla valmiiksi pureskeltuja ratkaisuja.”

Mikä motivoi tekemään terapiatyötä vuosi toisensa jälkeen?

– Perussyy miksi pidän työstäni, on se, että tykkään krapulaisista ihmisistä ja arvostan heitä. Työni suurin palkka on nähdä, että ihmiset raitistuvat ja toipuvat. Hyvin epätoivoiset ihmiset saavat elämänsä muuttumaan, kertoo Miska.

– On hienoa auttaa ihmisiä tekemään itsensä kanssa työtä saman elämänmuutoksen eteen, jonka itsekin aikanaan koin ja joka muutti elämäni kulkua, miettii Miska.

Toipumisen ihme motivoi

– Työn tuloksella on isosti merkitystä. On hienoa, että pystyy samaistumaan hoitoon tulevan ihmisen tilanteeseen, toteaa Esa.

– Kun pystyy menemään Rehapin tuulikaapissa vapisevan, elämänsä menettäneen ihmisen asemaan ja saa omin silmin nähdä hänen nousevan pikkuhiljaa omille jaloilleen, niin se on todella upea juttu. Sitten kun vielä näkee, miten hyväksi hoidon käyneen asiat muuttuvat ja elämänlaatu paranee, niin kyllä se antaa isosti paukkuja tehdä tätä työtä, sanoo Esa.

– Ylipäätään se, että ihminen ei luovuta vaan uskaltaa pyytää apua ja ottaa sitä vastaan, on todella arvostettavaa, jatkaa Laura.

– Se vaatii hurjasti rohkeutta. Siinä ollaan isojen ja merkityksellisten asioiden äärellä. On hyvin palkitsevaa saada olla mukana matkalla, kun ihminen lähtee toipumisen tielle.

– Ihan huippua on myös nähdä joku joitakin vuosia sitten itkuisena Rehapissa istunut rättiväsynyt hahmo vaikka ostoskeskuksen kahvilassa ystäviensä keskellä nauramassa, toteaa Laura.

Toimivaa tiimityötä

– Ihmiseltä ihmiselle tehtävässä työssä tekijöiden osaamisen taso ja työyhteisön toimivuus vaikuttaa suoraan hoidon laatuun, toimivuuteen ja onnistumiseen, toteaa Miska.

– Rehapissa on viime vuosina panostettu ulkopuolisen ammattilaisen tekemään työnohjaukseen ja lisäkoulutukseen. Näin työn tekemisen painopiste pysyy oikeissa asioissa ja syissä, miksi teemme tätä työtä. Hoitotyötä tehdään tiiminä ja pitkään mukana olleiden kokemus vaikuttaa positiivisesti koko työotteeseen, jolla Rehapissa tehdään työtä, jatkaa Miska.

Avoin mieli, halu oppia uutta ja luottamus työkavereihin on tärkeää

– Kyllähän kokemus tuo turvallisuutta koko työyhteisölle. Tuoreemmilla terapeuteilla on aina joku kehäkettu, jonka kanssa sparrailla kohdatessaan uusia tilanteita, sanoo Laura.

– Hoidossa ollaan isojen asioiden äärellä. Tekemämme työ on todella vastuullista eikä se aina ole kivaa tai helppoa. Olen matkan varrella huomannut, miten tärkeää on pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Oma nuppi on oltava kunnossa, toteaa Laura.

– Työyhteisössä on tärkeää, että voit luottaa toiseen. Kun työ on tasalaatuista, pystyt jatkamaan siitä, mihin toinen on työvuoronsa päättyessään jäänyt, jatkaa Esa.

– Vaikka meillä onkin jo pitkä kokemus ja vankkumaton ammattitaito, niin avoin mieli, halu oppia uutta ja kehittää osaamistaan on säilynyt. Pyrimme jatkossakin kehittämään tekemisemme laatua ja takaan, että olemme valmiita ottamaan vastaan palautetta ja kehitysideoita työstämme, sanoo Miska lopuksi.