Onko läheisten huomiointi päihdehoidossa tärkeää?

Onko läheisten huomiointi päihdehoidossa tärkeää?

Läheisterapeutti Jenna Takatalo teki Turun AMK:ssa sairaanhoitajaopintojensa opinnäytetyönä tutkimuksen, jossa kartoitettiin päihdeläheisten kokemuksia, päihderiippuvuuden vaikutusta läheisten hyvinvointiin, läheisten avun tarvetta ja saatavuutta.

Tutkimustulokset vastasivat aika hyvin sitä, mitä osattiin etukäteen aavistellakin. Läheiset kamppailevat jaksamisensa äärirajoilla, mutta pääsääntöisesti kuivaavat kyyneleensä ja hymyilevät vaikka väkisin. Ja ovat vahvoja, kun on pakko olla, tai siltä se ainakin tuntuu.

Ihmisten mahdollisuudet saada apua vaihtelevat merkittävästi nojaten moniin tekijöihin kuten asuinpaikka ja elämäntilanne yleensä. Joskus apukin voi olla sellaista, että autetaan sopeutumaan ja mahdollistamaan riippuvuuden ehdoilla; kurjan tilanteen kurjuuden maksimointia.

Päihdeläheisiä autettaessa on tärkeää, että ongelma tunnistetaan, osataan nähdä missä vaiheessa riippuvuus etenee, millaista apua läheinen tarvitsee; tarjotaanko tukea interventioon, muuttoon vai terapiaan.

Asiantuntevalle päihderiippuvaisten läheisille suunnatulle hoitokokonaisuudelle on suuri tarve. Olen iloinen, että olen saanut olla aikanaan Rehappiin sellaista rakentamassa ja saan edelleen työskennellä Rehapin läheishoitotiimissä ja nähdä läheisten toipuvan.

Sinä päihdeongelmaisen läheinen, muistathan pitää hyvää huolta itsestäsi. Sillä sinä olet tärkeä!

Tutkimuksen tuloksia:

Keväällä 2018 Turun AMK:ssa tehdyn opinnäytetyön mukaan päihderiippuvaisten läheisistä:

  • 46% kertoi kärsineensä mielenterveyden ongelmista, mm. masennus, ahdistuneisuushäiriö ja paniikkihäiriö.
  • 81% vastaajista oli kokenut henkistä väkivaltaa (uhkailua, syyttämistä, alentamista.. )
  • 49%:lla vastaajista oli erilaisia stressioireita ja merkkejä uupumuksesta
  • 70% kertoi viettäneensä unettomia öitä päihderiippuvaisen vuoksi, n. puolet oli kärsinyt unettomuudesta tai muista unihäiriöistä.
  • 74% vastaajista koki, että päihderiippuvaisen läheisenä on pakko olla vahva
  • 61% vastaajista ei ollut koskaan jäänyt pois töistä kohtuuttomasta kuormituksesta huolimatta.

”Autanko vai mahdollistanko?”
”Voiko läheisenä olla päihdekuntoutujan tukena uuvuttamatta itseään?”
”Miten läheisenä voi saada apua ja tukea itselleen?”

Rehapissa läheiset otetaan huomioon

– Rehapin info-luennoilla päihderiippuvuutta lähestytään sekä päihderiippuvaisen että läheisten näkökulmasta.

– Rehappi järjestää säännöllisesti kaikille päihderiippuvaisten läheisille avoimia läheisten iltoja.

Rehapissa läheiset otetaan mukaan päihdehoito-ohjelmaan

Läheiset kutsutaan läheisviikonloppuun päihdehoidon kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna.

Läheisviikonlopussa…

– läheisillä on tärkeä päihdehoidollinen rooli: Läheisten näkökulma havahduttaa toipuvaa päihderiippuvaista näkemään riippuvuutensa seuraukset.

– läheiset saavat tietoa riippuvuudesta ja siihen kuuluvista ilmiöistä sekä läheisenä ja päihderiippuvaisena toipumisesta.

– läheiset pääsevät jakamaan tunteita ja kokemuksia vertaistuellisesti läheisterapeutin johdolla.

– rakennetaan yhdessä perustaa tulevaan elämään päihdehoidon jälkeen, katsotaan riippuvuuden taakse ihmisten hyviin puoliin ja voimavaroihin.

Rehapissa läheisten oma toipuminen ja hyvinvointi on tärkeää

– Läheisviikonlopun myötä läheisillä on mahdollisuus osallistua jatkohoitoon sekä Rehapin läheishoitoon.

– Rehapin läheishoito on tutkitusti tehokas päihderiippuvaisten läheisille laadittu hoitokokonaisuus, josta apua ovat saaneet jo sadat läheiset.

ANSAITSET SELVÄSTI PARASTA!

Rehapin läheishoitojaksot

http://www.rehappi.fi/laheiset

”Opinnäytetyön tulosten mukaan päihdeläheinen kuormittuu selvästi raskaan taakan alle ja kaikki hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat uhattuna jopa samanaikaisesti.
Hoitavan tahon tulisi suhtautua läheisiin yksilöllisinä kokijoina, vähättelemättä ongelmaa ja ottamalla tilanne asiaan kuuluvalla vakavuudella.”

Koko opinnäytetyön löydät osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/150094

Rehapin läheisterapeutit vastaavat mielellään lisäkysymyksiin, ota rohkeasti yhteyttä:

Jenna Takatalo, 041 318 9162, jenna.takatalo@hotmail.com