Minnesotahoito

Minnesotahoito historia

Minnesotahoito on alkoholismin ja päihderiippuvuuden hoitoon kehitetty hoitomalli, jolla on vuosikymmeniä pitkä historia. Minnesotahoitoa alettiin kehittämään 1950-luvulla Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa Hazelden Foundation-nimisessä paikassa. Hoitoideologian pohjalla oli AA-vertaistukiyhteisön (Alcoholics Anonymous, Nimettömät Alkoholistit) kehittämä 12-askeleen toipumisohjelma. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10234566

Minnesotahoito edusti aikanaan uutta tapaa ajatella päihderiippuvaisten hoitoa. Hoitomallin ansiosta alkoholistien hoito-osastot muuttuivat aikansa synkistä luolista paikoiksi, joissa alkoholistit ja addiktit saattoivat säilyttää arvokkuutensa. https://www.hazeldenbettyford.org/articles/the-minnesota-model

Minnesota-mallin mullistavana perusajatuksena oli luoda inhimillinen ja terapeuttinen hoitoyhteisö alkoholisteille ja addikteille. Alussa ajatusta vähäteltiin; nykyään se on arkipäivää monissa länsimaissa. Esimerkiksi Ruotsissa Minnesota-mallinen hoito on vallitseva tapa tehdä päihdetyötä.

Minnesotahoidon periaatteet

Minnesota-mallista on tullut tehokkuutensa ja kokonaisvaltaisuudensa ansiosta yleisin päihdehoidon malli isossa osassa maailmaa. Minnesotahoidon perusajatuksina on:

• Alkoholismi, laajemmin päihderiippuvuus, ei ole oire jostain taustalla olevasta ongelmasta vaan on ensisijainen sairaus.
• Päihderiippuvuus on kokonaisvaltainen sairaus, jonka seuraukset ovat sekä fyysisiä että henkisiä. Minnesotahoidon tavoitteena on aina täysraittius ja kokonaisvaltainen toipuminen riippuvuudesta.
• Päihderiippuvuuden sairauden luonteeseen kuuluvista häpeästä ja salailuista johtuen toisella alkoholistilla ja addiktilla on parhaat edellytykset auttaa päihderiippuvaista. Siksi vertaistuella on merkittävä rooli hoidossa.
• Päihderiippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa voimakkaasti myös läheisiin.

Minnesotahoidon alkuperäiset periaatteet ovat Rehapin työotteen keskiössä. Päihde- ja läheistyötä tekevillä on päihdetyöhön soveltuva ammatillinen koulutus ja sen lisäksi he käyvät läpi Rehapin tiiviin koulutusohjelman Minnesota-mallisen työn tekemiseksi. Minnesota-mallin periaatteiden mukaisesti heillä on myös omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta joko päihderiippuvaisena tai läheisenä. Rehapin kouluttajilla on itsellään useiden vuosien kokemus Minnesota-mallisesta päihdetyöstä.

Rehapin toteuttamassa minnesotahoidossa noudatetaan hoitoalan eettisiä periaatteita. Hoidon aikana hoidossa oleva henkilö työskentelee lääkärin, päihde- ja läheisterapeuttien kanssa ja lisäksi teemme tarvittaessa yhteistyötä mahdollisen lähettävän tahon kanssa. Rehapin työotteen keskeisiä arvoja ovat luottamuksellisuus, ammattimaisuus ja kunnioitus hoidossa olevia kohtaan.

Rehapin minnesota-mallisessa päihdehoidossa iso osa hoidon tehokkuudesta perustuu päihderiippuvuuden kieltomekanismin purkamiseen. Kun päihderiippuvainen kohtaa turvallisessa ympäristössä päihteiden käyttönsä todellisuuden, syntyy motivaatio elää päihteetöntä elämää. Lisätietoja Rehapin hoidosta voit lukea täältä.