Minnesota-hoito: UKK

Minnesota-hoito – usein kysytyt kysymykset

Rehapista ja Minnesota-mallisesta hoidosta esitetään usein seuraavia kysymyksiä:

Onko hoito uskonnollista?

Rehapin minnesota-mallinen hoito ei ole sidottu mihinkään uskonnolliseen tai aatteelliseen arvomaailmaan. Työntekijöidemme joukossa on myös eri tavoin näistä asioista ajattelevia ihmisiä. Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista maailmankuvaa, minkä vuoksi hoidossa ei puhuta uskonnollisista tai poliittisista aiheista. Päihderiippuvuuteen voi sairastua kuka tahansa ja siitä voi toipua kuka tahansa.

Mitä eroa on Rehapin tarjoamalla minnesota-hoidolla ja AA:lla?

AA on oman määritelmänsä mukaan “miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.”

Rehapissa asiakkaan hoidosta vastaavat lääkäri sekä päihde- ja läheisterapeutit. Hoitoon kuuluu kuukauden perushoitojakso, jonka aikana ollaan hoitolaitoksessa irti omasta arjesta. Perushoidon loppupuolella myös asiakkaan läheiset otetaan mukaan hoitoprosessiin. Rehapilla on oma jatkohoitoverkostonsa ympäri Suomen. Minnesotahoidon hoitoideologisena viitekehyksenä toimii 12-askeleen toipumisohjelma ja kummassakin vertaistuki on merkittävässä roolissa, joten paljon yhteistäkin löytyy. Rehapin perushoidon aikana tutustutaan myös AA/NA:n toimintaan.

Miten Minnesota-mallinen hoito eroaa muista päihdehoidoista?

  • Hoitoon pääsee milloin tahansa
  • Ammatillisen koulutuksen lisäksi henkilökunnallamme on omakohtainen toipumiskokemus joko päihderiippuvaisena tai läheisenä
  • Läheiset otetaan mukaan hoitoon
  • Päihderiippuvuutta käsitellään alkuperäisenä sairautena

Hoidatteko huume- ja lääkeriippuvaisia?

Kyllä.

Tarvitseeko päihdeongelmaisen olla motivoitunut hoitoon hyötyäkseen siitä?

Ei tarvitse. Suurin osa asiakkaistamme tulee hoitoon vastentahtoisesti läheisten tai työnantajan painostamana. Hoidon tehtävä on saada motivaatio heräämään. Saadakseni vinkkejä tehokkaan puheeksioton eli intervention tekemiseen, soita numeroomme 020 155 0000.

Hoito on lääkkeetöntä. Otatteko pois myös verenpainelääkkeet ja mielialalääkkeet?

Minnesota-hoidon lääkkeettömyys tarkoittaa sitä, ettei päihderiippuvuutta lääkitä, vaan sitä hoidetaan terapialla. Kaikista lääkityksiin liittyvistä asioista vastaa aina lääkäri. Jos asiakkaalla on käytössään päihdyttäviä lääkkeitä, lääkärimme katsoo niille alasajon. Muihin lääkityksiin, kuten verenpaine- ja mielialalääkkeet, emme puutu.

Hoidetaanko Minnesota-hoidossa kaksoisdiagnoosipotilaita?

Rehapin minnesota-mallisessa hoidossa keskitymme päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon. Päihderiippuvuuden seurauksena on oireita, joiden diagnostiikka sopii myös moneen psyykkiseen sairauteen tai mielialahäiriöön. Kun henkilö toipuu päihderiippuvuudesta, nämä oireet helpottuvat ja jopa katoavat kokonaan.

Jos oireita jää jäljelle raitistumisen jälkeen, kannustamme hakemaan niihin apua psykiatrian ammattilaisilta. Psyykeen ongelmien hoitaminen tehokkaasti on päihderiippuvaisen kohdalla mahdollista vasta kun päihteiden käyttö on loppunut.

Saako työnantajani tietää ongelmastani, jos tulen hoitoon?

Ei, jos et halua sitä hänelle kertoa. Hoidon alussa on lääkärintarkastus, jossa on mahdollista saada sairaslomatodistus hoitojakson ajaksi.

Riittääkö työnne tekemiseen vain oma toipumiskokemus?

Ei riitä. Eikä edes ammatillinen koulutus yhdistettynä omaan toipumiskokemukseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme selvästi parasta hoitoa, jonka vuoksi edellytämme henkilökunnaltamme erityistä soveltuvuutta työhön ja tiiviin koulutusohjelmamme läpikäymistä.

Täältä voit lukea, miten Rehapin hoito auttaa raitistumaan