Läheishoito

Rehapin läheishoito

Rehapin läheishoito

Rehapin läheishoito on originelli hoitokokonaisuus, joka on suunniteltu ensisijaisesti päihdeläheisille ja päihteettömille addikteille. Rehapin läheishoidon sapluunan avulla toivutaan päihdeläheisen kokemuksista, läheisriippuvuudesta sekä toiminnallisista riippuvuuksista.

Yhteistä muihin Minnesota-mallisiin läheisille suunnattuihin hoitokokonaisuuksiin on se, että hoitoideologisena viitekehyksenä on 12-askeleen toipumisohjelma. Minnesota-mallin työntekijöillä on omakohtainen kokemus ja hoito on ryhmäterapiaa, jossa vertaistuki on tärkeässä roolissa. Minnesota-mallia soveltava hoitopaikka laatii aina oman hoitosisältönsä painottaen ja käyttäen hoitomallin periaatteita vaihtelevin vahvuusastein.

Rehapin läheisterapeutit

Rehapin laatukriteerit edellyttävät työntekijöiltään ammatillista koulutusta ja hoitoalan osaamista, jotta jokaisen yksilöllinen tuen tarve osataan huomioida. Rehapissa arvostetaan moniammatillista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Asiakkaita ohjataan hakemaan apua myös mahdollisiin muihin pulmiin.

Rehapin läheisterapeuteilta edellytetään omaa toipumiskokemusta ja näkökulmaa vähintään kahdesta eri läheisen roolista: lisäksi edellytetään soveltuvuutta työhön, jota testataan Rehapissa monin eri tavoin. Toipumiskokemuksen ja asiantuntemuksen lisäksi työntekijöillä on hallussaan moninaiset ryhmäterapian ohjaamisen taidot.

Rehapin läheishoitotiimissä työskentelevät edelleen samat terapeutit, jotka olivat alunperin Rehapin läheishoitoa luomassa. Kokemusta läheishoidosta on kertynyt nyt seitsemän vuoden ajalta.

Näiden vuosien aikana Rehapin läheishoidon on läpikäynyt jo yli 200 asiakasta. Joukkoon mahtuu valtavasti onnistumisia ja positiivisia elämänmuutoksia sekä kourallinen epäonnistumisiakin.

Vuosien saatossa Rehapin läheishoito on myös kehittynyt muun muassa tekijöiden lisäkouluttautumisen myötä. Nykyään läheishoito painottuu syiden ja seurausten tutkimisen sijasta enemmän ratkaisukeskeiseksi ja tulevaisuuteen tähtääväksi, tukemaan asiakkaan realistista ja positiivista minäkuvaa.

Mistä hoidon hinta koostuu?

Hoidon hinta on 1900 euroa. Rehapin läheishoito sisältää noin 80 tuntia ohjattua terapiaa. Lisäksi se sisältää täyden ylläpidon 10 vuorokauden ajan kauniissa saaristolaismaisemassa, 11 kuukautta jatkohoitoa sekä intervallijaksot. Rehapilla on oma jatkohoitoverkosto ympäri Suomen. Tällä taataan nykyisten GDPR-asetusten mukainen tietosuoja sekä huolehditaan jatkohoidon toimivuudesta.

Hoitotavoitteiden toteutumisen seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mukana jokaisella läheishoitojaksolla on kolmen terapeutin läheishoitotiimi, joka mahdollistaa sen, että asioita lähestytään useammasta näkökulmasta. Tekijät on perehdytetty käyttämään juuri näitä toipumisen työkaluja.

Perehdytys on ensisijaisen tärkeää, sillä samoin kuin muidenkin metodien kanssa, soveltamalla työkalua asiaankuulumattomalla tavalla voidaan myös syventää ongelmia ja luoda uusia. Vasaraa on hyvä käyttää rakentamiseen, mutta huonolla osumatarkkuudella sillä saa ikävää jälkeä aikaan.

Rehapin läheishoidon materiaaleihin on kerätty keskeisiä toipumisen työkaluja. Niihin pitää suhtautua vastuullisesti. Ne käydään perusteellisesti läpi läheishoidon aikana. Tämän vuoksi Rehapin läheishoidon materiaalit eivät ole yleisesti saatavilla, vaan ne kuuluvat hoitokokonaisuuteemme ja niitä on lupa käyttää vain Rehapin läheishoidon yhteydessä.

”Löysin kauan kadoksissa olleen itseni kaiken menneisyyden vihan jälkeen. Nyt on aika elää omilla ehdoilla ja itseään rakastavasti eteenpäin. Kyllä tuo Rehappi on maaginen paikka.”

Kenelle läheishoito on tarkoitettu?

Rehapin läheishoitoon osallistuminen edellyttää kokemusta päihdehoitoon kuuluvasta läheisviikonlopusta tai läheishoitoon valmistavasta viikonlopusta. Ihmisten tilanteet ovat erilaisia ja eri vaiheissa tarvittava apu on erilaista.

Joskus on käynyt niinkin, että läheinen on saanut mieltään askarruttaneisiin kysymyksiin vastauksia niin, että uudet askelmerkit omaan tilanteeseen ovat jäsentyneet jo osallistumalla Rehapin info-luennolle ja keskustelemalla sen jälkeen terapeutin kanssa.

Oikea-aikaisen ja oikeanlaisen avun kartoittamiseksi kannattaa olla yhteydessä Rehapin ammattilaisiin ja keskustella juuri omasta tilanteesta. Tällä varmistut, että saat juuri sinun tarpeitasi vastaavaa apua.

Rehapin läheishoito on tutkitusti tehokas ja toimiva, ainutlaatuinen hoitokokonaisuus. Sen parissa työskentelevät alan parhaat tekijät ja sen vaikuttavuudesta kertoo pari sataa erilaista toipumistarinaa.

– Teksti: läheisterapeutti Laura Eklund

Voit katsoa täältä, milloin seuraavat läheishoitojaksot ja läheisten illat järjestetään.