SOITA 09 3611 9880, AUTAMME SINUA


Rehapin läheishoito

 

Intensiivihoitoa myös päihdeongelmaisten läheisille

Rehapin läheishoito on originelli hoitokokonaisuus, joka on suunniteltu ensisijaisesti päihdeläheisille ja päihteettömille addikteille. Rehapin läheishoidossa toivutaan päihdeläheisen kokemuksista ja läheisriippuvuudesta.

Rehapissa sovelletaan Minnesota-mallia, jossa hoitoideologisena viitekehyksenä on 12-askeleen toipumisohjelma. Minnesota-mallin työntekijöillä on omakohtainen kokemus ja hoito on pääosin ryhmäterapiaa, jossa vertaistuki on tärkeässä roolissa.

Läheishoitotiimissä työskentelevillä terapeuteilla on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen lisäksi vuosien kokemus läheisten parissa tehtävästä työstä. Koska teemme työtä Minnesota-mallisella työotteella, hoidon luonteeseen kuuluu, että myös terapeuteilla on omakohtainen toipumiskokemus läheisen roolista. Terapeuteilta vaaditaan oman intensiivisen läheishoidon lisäksi yli kahden vuoden toipumismatka, ennen ammatillista koulutusta.

Rehapilla on oma jatkohoitoverkosto ympäri Suomen. Tällä taataan nykyisten GDPR-asetusten mukainen tietosuoja sekä huolehditaan jatkohoidon toimivuudesta.

Kenelle hoito on tarkoitettu?

Rehapin läheishoito on tarkoitettu päihdeläheisille ja päihteettömille addikteille.

Jokainen on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Ja vaikka saman asian äärellä ollaankin, ihmiset ja tilanteet ovat erilaisia, eri vaiheissa tarvittava apu on erilaista. Oikea-aikaisen ja oikeanlaisen avun kartoittamiseksi kannattaa olla yhteydessä Rehapin terapeutteihin ja keskustella juuri omasta tilanteesta. Tällä varmistut, että saat juuri sinun tarpeitasi vastaavaa apua.

Rehapin läheishoito sisältää:

  • noin 80 tuntia ohjattua terapiaa
  • vertaistukea
  • täyden ylläpidon 10 vuorokauden ajan kauniissa maalaismiljöössä
  • 11 kuukautta jatkohoitoa
  • intervallijaksot
  • puhelintuki hoitojakson jälkeen

Rehapin läheishoidon hinta on 1950 euroa. Hoidon voi maksaa joko kerralla tai kuukausierissä, soita ja kysy lisää: 09 3611 9880

 

Linkit:
Läheisten illat
Läheisviikonloppu
Alkoholistin läheiset


Läheisterapeuttimme

 

Jenna

 

Mukana jokaisella läheishoitojaksolla on usean terapeutin läheistoitotiimi. Toipumiskokemuksen ja asiantuntemuksen lisäksi Rehapin terapeuteilla on hallussaan moninaiset ryhmäterapian ohjaamisen taidot.

Rehapin laatukriteerit edellyttävät työntekijöiltään ammatillista koulutusta ja hoitoalan osaamista sekä erityistä soveltuvuutta terapiatyöhön, jota testataan Rehapissa monin eri tavoin. Tekijät on perehdytetty Rehapin läheishoidossa käytettäviin työkaluihin.

Läheishoidossa asioita lähestytään monesta eri näkökulmasta jokaisen yksilöllinen tarve huomioiden. Rehapissa arvostetaan moniammatillista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan apua myös mahdollisiin muihin pulmiin.

Rehapin läheishoito on tutkitusti tehokas ja toimiva, ainutlaatuinen hoitokokonaisuus. Sen parissa työskentelevät alan parhaat tekijät ja sen vaikuttavuudesta kertoo pari sataa erilaista toipumistarinaa.

Jos haluat lisätietoja läheishoidosta tai keskustella omasta tilanteestasi, ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää:

Jenna Takatalo
läheisterapeutti
jenna.takatalo@hotmail.com
041 318 9162