SOITA 020 155 0000, AUTAMME SINUA


Rehapin läheishoito

 

Intensiivihoitoa myös päihdeongelmaisten läheisille

Rehapin läheishoito on originelli hoitokokonaisuus, joka on suunniteltu ensisijaisesti päihdeläheisille ja päihteettömille addikteille. Rehapin läheishoidossa toivutaan päihdeläheisen kokemuksista ja läheisriippuvuudesta.

Rehapissa sovelletaan Minnesota-mallia, jossa hoitoideologisena viitekehyksenä on 12-askeleen toipumisohjelma. Minnesota-mallin työntekijöillä on omakohtainen kokemus ja hoito on pääosin ryhmäterapiaa, jossa vertaistuki on tärkeässä roolissa.

Rehapin läheishoitotiimissä työskentelevät edelleen samat terapeutit, jotka olivat alunperin Rehapin läheishoitoa luomassa. Kokemusta läheishoidosta on kertynyt yli seitsemän vuoden ajalta, siihen mahtuu yli 200:n läheisen tarina.

Vuosien saatossa Rehapin läheishoito on kehittynyt muun muassa tekijöiden lisäkouluttautumisen myötä. Nykyään läheishoito painottuu syiden ja seurausten tutkimisen sijasta entistä enemmän ratkaisukeskeiseksi ja tulevaisuuteen tähtääväksi, tukemaan asiakkaan realistista ja positiivista minäkuvaa.

Rehapin läheishoidon materiaaleihin on kerätty keskeisiä toipumisen työkaluja, jotka käydään perusteellisesti läpi läheishoidon aikana. Materiaalit ovat saatavilla vain Rehapin läheishoidosta.

Rehapilla on oma jatkohoitoverkosto ympäri Suomen. Tällä taataan nykyisten GDPR-asetusten mukainen tietosuoja sekä huolehditaan jatkohoidon toimivuudesta.

Kenelle hoito on tarkoitettu?

Rehapin läheishoito on tarkoitettu päihdeläheisille ja päihteettömille addikteille. Rehapin läheishoitoon osallistuminen edellyttää kokemusta päihdehoitoon kuuluvasta läheisviikonlopusta tai läheishoitoon valmistavasta viikonlopusta.

Jokainen on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Ja vaikka saman asian äärellä ollaankin, ihmiset ja tilanteet ovat erilaisia, eri vaiheissa tarvittava apu on erilaista. Oikea-aikaisen ja oikeanlaisen avun kartoittamiseksi kannattaa olla yhteydessä Rehapin terapeutteihin ja keskustella juuri omasta tilanteesta. Tällä varmistut, että saat juuri sinun tarpeitasi vastaavaa apua.

Rehapin läheishoito sisältää:

  • noin 80 tuntia ohjattua terapiaa
  • vertaistukea
  • täyden ylläpidon 10 vuorokauden ajan kauniissa saaristolaismaisemassa
  • 11 kuukautta jatkohoitoa
  • intervallijaksot
  • puhelintuki hoitojakson jälkeen

Rehapin läheishoidon hinta on 1900 euroa. Hoidon voi maksaa joko kerralla tai kuukausierissä, soita ja kysy lisää: 020 155 0000

Seuraava läheishoitojakso Rehapissa:

  • 14.5. – 24.5.2020

Varaa paikkasi ajoissa:
Laura 040 689 5424 | laura.eklund@humana.fi
Jenna 040 553 7544 | jenna.takatalo@humana.fi

Linkit:
Läheisten illat
Läheisviikonloppu
Alkoholistin läheiset


Läheisterapeuttimme

Laura

Jenna

Miska

Mukana jokaisella läheishoitojaksolla on kolmen terapeutin läheistoitotiimi. Toipumiskokemuksen ja asiantuntemuksen lisäksi Rehapin terapeuteilla on hallussaan moninaiset ryhmäterapian ohjaamisen taidot.

Rehapin laatukriteerit edellyttävät työntekijöiltään ammatillista koulutusta ja hoitoalan osaamista sekä erityistä soveltuvuutta terapiatyöhön, jota testataan Rehapissa monin eri tavoin. Tekijät on perehdytetty Rehapin läheishoidossa käytettäviin työkaluihin.

Läheishoidossa asioita lähestytään monesta eri näkökulmasta jokaisen yksilöllinen tarve huomioiden. Rehapissa arvostetaan moniammatillista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan apua myös mahdollisiin muihin pulmiin.

Rehapin läheishoito on tutkitusti tehokas ja toimiva, ainutlaatuinen hoitokokonaisuus. Sen parissa työskentelevät alan parhaat tekijät ja sen vaikuttavuudesta kertoo pari sataa erilaista toipumistarinaa.

Jos haluat lisätietoja läheishoidosta tai keskustella omasta tilanteestasi, ota yhteyttä meihin, kerromme mielellämme lisää:

Laura Eklund
läheisterapeutti
laura.eklund@humana.fi
040 689 5424

Jenna Takatalo
läheisterapeutti
jenna.takatalo@humana.fi
040 553 7544