Kuinka saada päihderiippuvainen hoitoon?

Läheiset huomaavat ongelman ensin

”Päihderiippuvuus on sairaus, joka aiheuttaa pakonomaista päihteiden käyttöä ja muuttaa siihen sairastuneen henkilön persoonan. Läheiset huomaavat ongelman aiemmin ja ovat usein henkilöitä, jotka ottavat meille Rehappiin yhteyttä.” Näin toteaa kokemuksen syvällä rintaäänellä päihdeterapeutti Miska Mikkonen, joka on toiminut Rehapissa päihdeterapeuttina aina hoitokeskuksen perustamisesta, vuodesta 2011 asti.

”Haluamme jakaa kanssasi ammatillisen kokemuksemme ja yli tuhannen päihdehoitoomme tulleen potilaan kohdalla toimineet keinot saada päihderiippuvainen hoitoon”, kannustaa Miska.

Miten tämä on mahdollista? Katsotaanpa ensin päihderiippuvuuden seurauksia lähemmin. Sen jälkeen kerrotaan hyväksi havaittuja keinoja riippuvaisen saamiseksi hoitoon.

Mikä on kieltomekanismi?

”Olemme havainneet, että yksi päihderiippuvuuden seurauksista on oman tilan kieltäminen ja kyvyttömyys nähdä oman päihteenkäytön todellisuutta”, toteaa Miska.

”Päihderiippuvaisella itsellään on ahdistava olo, mikä johtuu päihteiden käytöstä, mutta hän itse kokee pahan olonsa johtuvan kaikesta muusta ja uskoo päihteen olevan ainoastaan helpotus siihen”, Miska jatkaa.

”Kieltomekanismin vuoksi päihderiippuvainen on harvoin itse halukas lähtemään hoitoon. Siihen tarvitaan läheisten tekemää interventiota. Suurin osa Rehapin päihdehoitoon saapuvista tulevat lähteisten tekemän intervention eli puheeksioton päätteeksi.”

KAKSI FAKTAA

Päihderiippuvuus = pakonomainen päihteiden käyttö, joka muuttaa persoonaa. Läheiset huomaavat asian ensin.

Kieltomekanismi = riippuvuuden seurauksena tulee oman tilan kieltäminen, kyvyttömyys nähdä oman päihteen käytön todellisuutta.

Mikä on interventio?

Interventio on väliintulo eli puheeksiotto. Tällä toimenpiteellä  pyritään vaikuttamaan yksilön terveydentilaan tai käyttäytymiseen. (-Lähde: Terveyskirjasto Duodecim). Tehokkaassa interventiossa on tärkeää oikea ajoitus ja tyyli.

Ajoitus

”Ajoituksen kannalta paras hetki interventiolle on krapula, koska silloin kieltomekanismi on kaikista alhaisimmillaan”, kertoo Miska. ”Päihtyneen kanssa on turha puhua aiheesta. Samoin jos edellisestä päihteen käytöstä on kulunut sen verran aikaa, että vieroitusoireet ovat helpottaneet, päihderiippuvainen välttelee aiheesta puhumista.”

Millainen tyyli tehoaa parhaiten?

”Interventio on tehokkainta, jos useampi läheinen on mukana keskustelussa. Tällöin yhteinen rintama päämäärän ympärillä on ehdottoman tärkeä. Toki intervention voi tehdä yksinkin”, opastaa Miska.

”Intervention päämäärä on saada henkilö suostumaan Rehapin päihdehoitoon, sen tarkoitus ei ole esimerkiksi katteettoman raittiuslupauksen tivaaminen tai yleinen keskustelu aiheesta. Hoitoon lähdön suhteen pitää olla määrätietoinen ja tiukka”.

”Vaikka hoitoon lähdön suhteen on syytä olla tiukka, kannattaa aluksi vedota tunteisiin ja kertoa, miksi henkilö on läheisille rakas ja tärkeä. Yhtä aikaa tulee tehdä selväksi, että läheiset eivät enää jaksa ja ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä hakemaan laadukkainta mahdollista apua.”

Provosoitumista kannattaa välttää ja samoin on viisasta varautua vastaamaan vastaväitteisiin, joita luultavasti tulee. Päihderiippuvainen saattaa sanoa esimerkiksi: ”En voi lähteä nyt, pitää hoitaa työt.”

Tähän voi vastata vaikkapa että ”Rehapin lääkärintarkastuksessa saat sairausloman hoidon ajaksi. Kun hoidat itsesi kuntoon, saat takaisin sen työkykysi.”

Mitä sitten, jos interventio ei meinaa onnistua?

Miska kertoo: ”Jos määrätietoisuus hoitoon lähdön suhteen ja välittämiseen vetoaminen ei riitä, seuraava taso on kertoa, mitä henkilö menettää, jos hän ei lähde hoitoon.”

”Kokemukseni mukaan uhkista tehokkkain on se, että hän jää yksin päihteiden käyttönsä kanssa. Jokainen joutuu itse miettimään, mitä tämä tarkoittaa eri ihmissuhteista käsin. Esimerkkeinä eron uhka, kontaktin menettäminen lapsenlapsiin tai taloudellisen tuen lopettaminen vanhempana”, sanoo Miska.

”Uhkat täytyy esittää rauhallisesti, selkeästi ja siten, että päihderiippuvaiselle välittyy kuva, että asian suhteen ollaan tosissaan.
Jos uhka ei riitä, se täytyy toteuttaa. Se on viimeinen keino aiheuttaa hätä oikealle ihmiselle ja toivoa, että halukkuus lähteä hoitoon herää tämän myötä,” kertoo Miska Mikkonen, pitkän linjan päihdeterapeutti Rehapista.

Kun päihderiippuvainen suostuu lähtemään hoitoon, kannattaa toimia välittömästi. Rehappi takaa, että hoitoon pääsee aina samana päivänä.

Jos sinulla herää kysymyksiä tai haluat keskustella lisää aiheesta, ota yhteyttä meihin: 09 3611 9880 tai info@kantamo.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Video: toimiva tapa saada päihderiippuvainen hoitoon
Hyödyllinen lahja, joka voi tuoda iloa vuoden jokaisena päivänä
Rehappi-hoito auttaa raitistumaan
Banaanin piilotus ja päihderiippuvuuden tunnistaminen
Alkoholistin läheiset
Rehapin info perjantaisin Rymättylässä
Rehapin info Helsingissä