SOITA 09 3611 9880, AUTAMME SINUA


Riippuvuus ja perinnöllisyys

Laajempi termi alkoholismille on päihderiippuvuus.
Suurimmalla osalla alkoholia käyttävistä ihmisistä ei synny riippuvuutta. He pystyvät kontrolloimaan juomisensa ajankohtaa ja määrää. Heidän juomisellaan ei ole samoja kielteisiä seurauksia kuin alkoholistin juomisella.

Alkoholisteilla riippuvuus kuitenkin syntyy perinnöllisistä syistä ja alkaa asteittain hallitsemaan elämää.

Alkoholi on kaikista yleisin sekä laillisesti että sosiaalisesti hyväksytty päihde. Siksi käytämme pääsääntöisesti termiä alkoholismi. Laajemmassa mitassa päihteillä tarkoitetaan kaikkia päihdyttävästi vaikuttavia aineita. Tämä sisältää laittomat huumeet sekä PKV-lääkkeet.

PKV-lääkkeillä tarkoitetaan pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, jotka yleisimmin ovat rauhoittavia lääkkeitä, unilääkkeitä ja voimakkaita kipulääkkeitä. Kaikki nämä toimivat alkoholistille päihteinä siinä missä alkoholikin.

Jotta päihderiippuvainen voi toipua tilastaan, päihdettä ei voi vaihtaa toiseen.

ote pullosta

Riippuvuus

Riippuvuudella on sekä kemiallisia että tunneperäisiä ulottuvuuksia.
Kemiallista riippuvuutta voi kuvata yksinkertaisimmin siten, että päihderiippuvaisen keskushermosto on muuttunut normaalista päihdettä tarvitsevaksi. Nämä muutokset ovat kroonisia ja peruuttamattomia. Kun päihderiippuvainen ottaa yhdenkin annoksen päihdettä, keskushermosto alkaa vaatia sitä lisää. Tämän seurauksena alkoholisti menettää kyvyn hallita juomistaan.

Tunneperäinen riippuvuus puolestaan liittyy mielihyvän hakemiseen. Alkoholia käytetään siitä saatavan mielihyvän vuoksi. Myös alkoholisti on joskus kokenut mielihyvää juomisestaan. Sairauden edetessä juomisella kuitenkin päästään ainoastaan pakoon juomisen aiheuttamaa ahdistusta. Alkoholisti toivoo ja kuvittelee saavansa hyvää oloa juomisestaan, mutta todellisuudessa hän vain saa hetkellisen helpotuksen ahdistukseensa, joka tulee takaisin entistä voimakkaampana juomisen loputtua.


Perinnöllisyys

Kukaan ei syntyessään ole alkoholisti. Päihderiippuvuuden puhkeamiseen tarvitaan aina päihteen, yleisimmin alkoholin käyttöä. Kuitenkin perinnöllisyydellä on huomattava rooli alkoholismin puhkeamisessa.
Alkoholismin perinnöllisyys on alue, jolla tehdään maailmanlaajuisesti ja Suomessa paljon tutkimustyötä. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että perinnöllisyys määrittää alttiuden sairastua alkoholismiin.
Perinnöllisistä tekijöistä johtuen osalla ihmisistä muodostuu päihteeseen riippuvuus. Joillakin perinnöllinen alttius on vahva ja riippuvuus syntyy pian alkoholin käytön alettua. Joillakin riippuvuus syntyy vasta myöhemmin.

Kukaan ei sairastu alkoholismiin pelkästään juomalla. Alkoholistin juominen johtuu riippuvuudesta, jonka syntymiseen on tarvittu perinnöllinen alttius ja toisaalta alkoholin käyttö.
Ottaen huomioon alkoholismin perinnöllisen luonteen siihen sairastunutta ei tule syyllistää. Omia perintötekijöitään ei voi valita. Kukaan alkoholin käyttöä aloittava ihminen ei juo sairastuakseen päihderiippuvuuteen. Mitään sairautta, myöskään alkoholismia, ei voi valita osakseen. Osalle ihmisistä syntyy perinnöllisistä syistä kemiallinen riippuvuus, joka alkaa salakavalasti täyttää elämän eri osa-alueita. Henkilöt, joilla perinnöllistä alttiutta ei ole, voivat käyttää alkoholia läpi elämänsä sairastumatta riippuvuuteen.